Từ Công tác Xã hội đến Điều dưỡng viên tại CHLB Đức – Tại sao không?

Từ Công tác Xã hội đến Điều dưỡng viên tại CHLB Đức – Tại sao không?

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn với sứ mệnh giúp đỡ, hỗ trợ những người yếu thế, không may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng nhằm giúp họ tự lực vươn lên, hòa nhập và có cuộc sống tốt hơn

Chi tiết »