Tóm tắt những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 - Những thay đổi có lợi cho người lao động

Tóm tắt những điểm mới trong Luật Bảo hiểm xã hội 2014 - Những thay đổi có lợi cho người lao động

Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2006 đã đánh dấu sự phát triển quan trọng của ngành BHXH Việt Nam, tạo tiền đề cho việc mở rộng đối tượng tham gia BHXH tới mọi người lao động, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Tuy nhiên, qua hơn 6 năm thực hiện,

Chi tiết »
BỘ MÔN LUẬT TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC VỀ QUYỀN CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

BỘ MÔN LUẬT TỔ CHỨC SEMINAR KHOA HỌC VỀ QUYỀN CHUYỂN ĐỔI GIỚI TÍNH

Sáng 24/11/2015, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Một trong những điều của Dự thảo được các đại biểu đưa ra thảo luận và biểu quyết đó là Điều 37 về Quyền chuyển đổi giới tính. Với 282/366 đại biểu tán thành việc quy định về quyền chuyển đổi giới tính trong Bộ luật Dân sự thì Điều 37 đã chính thức được ghi nhận trong Bộ luật Dân sự (sửa đổi) và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Chi tiết »
Hội nghị nghiên cứu Khoa học ngành Luật hướng đi cần đẩy mạnh

Hội nghị nghiên cứu Khoa học ngành Luật hướng đi cần đẩy mạnh

Trong giáo dục đại học người giáo viên không những chỉ đứng lớp truyền dạy những kiến thức mình đã có mà đòi hỏi luôn phải tìm tòi, nghiên cứu cái mới trong ngành, lĩnh vực của mình để nâng cao kiến thức chuyên môm. Hội nghị nghiên cứu khoa học là diễn đàn và cơ hội tốt nhất để người giảng viên trưởng thành hơn trong nghiên cứu trao đổi học thuật...

Chi tiết »
Khai mạc Hội thảo Quốc tế: Việt Nam - Philippin về Kinh tế và Văn hóa - xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN do trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tổ chức

Khai mạc Hội thảo Quốc tế: Việt Nam - Philippin về Kinh tế và Văn hóa - xã hội các dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập ASEAN do trường Đại học Khoa học Thái Nguyên tổ chức

Cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và nhà nước ta trong xây dựng chính sách, pháp luật là nội dung rất quan trọng của những người làm khoa học, nhất là hiện nay chúng ta đang hội nhập sâu rộng vào khu vực ASEAN và trở thành cộng đồng chung vào năm 2016. Đây là lý do mà Đại học Thái Nguyên và một số trường Đại học của CH Philippin chọn làm chủ đề hội thảo.

Chi tiết »