Tổ chức Seminar chuyên đề “Lao động – Tiền lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp” cho sinh viên chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực

Tổ chức Seminar chuyên đề “Lao động – Tiền lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp” cho sinh viên chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực

bộ môn Khoa học quản lý đã tổ chức Seminar chuyên đề Lao động – Tiền lương và bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp, nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế cho giảng viên bộ môn, đồng thời giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế và thực hành một số kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ. Bên cạnh đó, sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ liên kết và hợp tác giữa nhà trường và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết »
Nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cử nhân Khoa học quản lý Khóa 12

Nghiệm thu 06 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cử nhân Khoa học quản lý Khóa 12

Ở bậc cao đẳng, đại học ngoài học tập trên lớp thì nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu đối với sinh viên. Đây là cơ hội để sinh viên rèn luyện, phát triển tư duy đa chiều, sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, nâng cao kĩ năng mềm, đồng thời giúp

Chi tiết »
Nghiệm thu thành công đề tài NCKH sinh viên khóa 11 ngành Khoa học quản lý

Nghiệm thu thành công đề tài NCKH sinh viên khóa 11 ngành Khoa học quản lý

năm học 2015 - 2016 ghi nhận số lượng sinh viên ngành Khoa học quản lý tham gia NCKH nhiều hơn, đồng thời đề tài phong phú hơn cả về lĩnh vực nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Chi tiết »
SEMINAR KHOA HỌC BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

SEMINAR KHOA HỌC BỘ MÔN KHOA HỌC QUẢN LÝ

Ngày 18 tháng 12 năm 2014, bộ môn khoa học quản lý đã tổ chức seminar khoa học cấp bộ môn. Đây là dịp để tập thể sư phạm của bộ môn được cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tổ chức nghiên cứu khoa học. Đồng thời mang lại trải nghiệm quý báu giúp các bạn sinh viên tham dự được hiểu hơn về công tác nghiên cứu và báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học.

Chi tiết »