Thực tế chuyên ngành giúp sinh viên ngành Luật trưởng thành và hội nhập xã hội

Thực tế chuyên ngành giúp sinh viên ngành Luật trưởng thành và hội nhập xã hội

Học đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn với thực tiễn bởi nếu chỉ biết học lý thuyết mà không biết đến thực hành thì những lý thuyết trở nên sáo rỗng, không có tác dụng trong đời sống. Vì vậy, thực tế chuyên ngành trở nên rất quan trọng trong

Chi tiết »
Ngành Khoa học quản lý: Tăng cường thực tế, thực tập, gắn kết với cơ sở

Ngành Khoa học quản lý: Tăng cường thực tế, thực tập, gắn kết với cơ sở

”Học đi đôi với hành” từ lâu đã trở thành phương châm đào tạo của trường Đại học Khoa học nói chung và bộ môn Khoa học quản lý nói riêng. Trong chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý, thời lượng dành cho thực tế chuyên

Chi tiết »
Thực tập tốt nghiệp ngành Luật học – Từ lý luận tới thực tiễn

Thực tập tốt nghiệp ngành Luật học – Từ lý luận tới thực tiễn

Sau học phần Thực tế chuyên môn 1 và 2, thì Thực tập tốt nghiệp là học phần mà sinh viên được thực hành nghề nghiệp lần thứ 3 trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, Khoa Luật & Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Xuất phát

Chi tiết »
Thực tập tốt nghiệp góp phần định hướng nghề cho sinh viên Công tác xã hội

Thực tập tốt nghiệp góp phần định hướng nghề cho sinh viên Công tác xã hội

Thực tập tốt nghiệp là học phần mà sinh viên được thực hành nghề nghiệp lần thứ 3 trong chương trình đào tạo cử nhân Công tác xã hội, Khoa Luật & Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Đây cũng là một trong những đặc trưng của

Chi tiết »
Nghề Khoa học quản lý: Cơ hội thăng tiến cao

Nghề Khoa học quản lý: Cơ hội thăng tiến cao

Khoa học quản lý là gì? Nghề Khoa học quản lý là nghề hấp dẫn, nhiều thách thức, đòi hỏi tính sáng tạo và năng động cao nhất. Người làm nghề này thực hiện các công tác tổ chức, sắp xếp các các công việc để nó diễn ra theo

Chi tiết »
Thực tập tốt nghiệp -  Sợi dây gắn kết giữa lý luận và thực tiễn

Thực tập tốt nghiệp - Sợi dây gắn kết giữa lý luận và thực tiễn

Với phương châm “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp đã trở thành nội dung học tập quan trọng đối với sinh viên năm cuối. Đây là cơ hội giúp các em vận dụng những kiến thức đã được trang bị khi còn ngồi trên ghế

Chi tiết »
PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHUYÊN NGHIỆP: GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG THỰC HIỆN HIẾN PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

PHÁT TRIỂN NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI CHUYÊN NGHIỆP: GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG THỰC HIỆN HIẾN PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

Nghề công tác xã hội là một nghề hướng đến việc trợ giúp cho các cá nhân, gia đình, cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng xã hội “ yếu thế” giúp họ phát triển khả năng của bản thân, gia đình cùng với cộng đồng và sự trợ

Chi tiết »
Khoa Luật và Quản lý xã hội – Tổ chức cho sinh viên đi thưc tế chuyên môn lần hai tại các cơ quan tư pháp

Khoa Luật và Quản lý xã hội – Tổ chức cho sinh viên đi thưc tế chuyên môn lần hai tại các cơ quan tư pháp

Thực tế là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới. Chương trình thực tế của sinh viên là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường thực tiễn xã hội. Vì thế, trong chương trình đào tạo của các trường nghề, cao đẳng, đại học không thể thiếu các chương trình thực tập.

Chi tiết »