TỌA ĐÀM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979”

TỌA ĐÀM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979”

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, chiều 6/4/2019 Bộ môn Lịch sử trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979”.

Chi tiết »
ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN

ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN

Xu hướng đào tạo gắn với thực tiễn là một tất yếu trong điều kiện hội nhập, chuyển giao công nghệ và tri thức toàn cầu hiện nay. Nắm bắt xu hướng đó, trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học nói chung và Bộ môn Lịch sử nói riêng đã tập trung mạnh nguồn lực và trí lực nhằm phát triển các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, trong đó đáng chú ý là chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Chi tiết »
Lớp Khoa học quản lý K15 tổ chức Thực tế chuyên môn 1 tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh Quảng Ninh

Lớp Khoa học quản lý K15 tổ chức Thực tế chuyên môn 1 tại Trung tâm Hành chính công Tỉnh Quảng Ninh

Từ ngày 14/8/2018 – 19/8/2018, Bộ môn Khoa học quản lý tổ chức chuyến thực tế chuyên môn 1 cho lớp K15 Khoa học quản lý tại Trung tâm Hành chính công (TTHCC) tỉnh Quảng Ninh

Chi tiết »
Triển khai kế hoạch thực tế chuyên môn I cho sinh viên lớp Khoa học quản lý K15

Triển khai kế hoạch thực tế chuyên môn I cho sinh viên lớp Khoa học quản lý K15

Thực tế chuyên môn là học phần bắt buộc và rất quan trọng đối với sinh viên nói chung và sinh viên ngành KHQL nói riêng. Học phần này giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, bước đầu tiếp cận về khoa học tổ chức và hoạt động quản lý ở một đơn vị (nhận diện mô hình cơ cấu tổ chức, bố trí nhân sự, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị...)

Chi tiết »
Nghiệm thu 06 đề tài báo cáo thực tế chuyên môn lần I của sinh viên Lớp Cử nhân K14 ngành Khoa học quản lý

Nghiệm thu 06 đề tài báo cáo thực tế chuyên môn lần I của sinh viên Lớp Cử nhân K14 ngành Khoa học quản lý

Thực hiện kế hoạch đào tạo của Nhà trường, học kỳ I năm học 2017 - 2018 sinh viên lớp CN.K14_KHQL, Khoa Luật và Quản lý xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã có một chuyến đi thực tế.

Chi tiết »
Thảo luận nhóm - Phương pháp học hiệu quả

Thảo luận nhóm - Phương pháp học hiệu quả

Thực tế đã chứng minh, có rất nhiều sinh viên tốt nghiệp loại ưu nhưng đã không thể tìm được việc làm ổn định do thiếu hụt những kỹ năng mềm cần thiết như trên.

Chi tiết »
Ngành đào tạo: Cử nhân Khoa học quản lý

Ngành đào tạo: Cử nhân Khoa học quản lý

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chi tiết »
Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 trường Đại học Khoa học

Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 trường Đại học Khoa học

Trong những năm qua, trường Đại học Khoa học chú trọng vào công tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến nay, trường đang đào tạo hơn 6.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc 20 ngành trình độ Đại học; 6 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ; 3 chuyên ngành trình độ Tiến sĩ

Chi tiết »
10 Xu Hướng Quản Trị Nhân Sự Năm 2017

10 Xu Hướng Quản Trị Nhân Sự Năm 2017

2017 sẽ là năm chứng kiến sự chuyển đổi nhanh chóng của quản trị nhân sự, tập trung vào tiêu dùng hóa và công nghệ số. Dưới đây là 10 xu hướng sẽ định hình quản trị nhân sự năm nay

Chi tiết »