Thực tế chuyên ngành giúp sinh viên ngành Luật trưởng thành và hội nhập xã hội

Thực tế chuyên ngành giúp sinh viên ngành Luật trưởng thành và hội nhập xã hội

Học đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn với thực tiễn bởi nếu chỉ biết học lý thuyết mà không biết đến thực hành thì những lý thuyết trở nên sáo rỗng, không có tác dụng trong đời sống. Vì vậy, thực tế chuyên ngành trở nên rất quan trọng trong

Chi tiết »
Thực tập tốt nghiệp ngành Luật học – Từ lý luận tới thực tiễn

Thực tập tốt nghiệp ngành Luật học – Từ lý luận tới thực tiễn

Sau học phần Thực tế chuyên môn 1 và 2, thì Thực tập tốt nghiệp là học phần mà sinh viên được thực hành nghề nghiệp lần thứ 3 trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, Khoa Luật & Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Xuất phát

Chi tiết »
Khoa Luật và Quản lý xã hội – Tổ chức cho sinh viên đi thưc tế chuyên môn lần hai tại các cơ quan tư pháp

Khoa Luật và Quản lý xã hội – Tổ chức cho sinh viên đi thưc tế chuyên môn lần hai tại các cơ quan tư pháp

Thực tế là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới. Chương trình thực tế của sinh viên là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường thực tiễn xã hội. Vì thế, trong chương trình đào tạo của các trường nghề, cao đẳng, đại học không thể thiếu các chương trình thực tập.

Chi tiết »