TỌA ĐÀM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979”

TỌA ĐÀM “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC Ở BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979”

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, chiều 6/4/2019 Bộ môn Lịch sử trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Một số vấn đề về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc năm 1979”.

Chi tiết »
ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN

ĐÀO TẠO THẠC SĨ LỊCH SỬ ĐCSVN: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GẮN VỚI THỰC TIỄN

Xu hướng đào tạo gắn với thực tiễn là một tất yếu trong điều kiện hội nhập, chuyển giao công nghệ và tri thức toàn cầu hiện nay. Nắm bắt xu hướng đó, trong những năm qua, Trường Đại học Khoa học nói chung và Bộ môn Lịch sử nói riêng đã tập trung mạnh nguồn lực và trí lực nhằm phát triển các chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, trong đó đáng chú ý là chương trình đào tạo Thạc sĩ Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Chi tiết »
Thực tế chuyên ngành giúp sinh viên ngành Luật trưởng thành và hội nhập xã hội

Thực tế chuyên ngành giúp sinh viên ngành Luật trưởng thành và hội nhập xã hội

Học đi đôi với hành, lý thuyết phải gắn với thực tiễn bởi nếu chỉ biết học lý thuyết mà không biết đến thực hành thì những lý thuyết trở nên sáo rỗng, không có tác dụng trong đời sống. Vì vậy, thực tế chuyên ngành trở nên rất quan trọng trong

Chi tiết »
Thực tập tốt nghiệp ngành Luật học – Từ lý luận tới thực tiễn

Thực tập tốt nghiệp ngành Luật học – Từ lý luận tới thực tiễn

Sau học phần Thực tế chuyên môn 1 và 2, thì Thực tập tốt nghiệp là học phần mà sinh viên được thực hành nghề nghiệp lần thứ 3 trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, Khoa Luật & Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Xuất phát

Chi tiết »
Khoa Luật và Quản lý xã hội – Tổ chức cho sinh viên đi thưc tế chuyên môn lần hai tại các cơ quan tư pháp

Khoa Luật và Quản lý xã hội – Tổ chức cho sinh viên đi thưc tế chuyên môn lần hai tại các cơ quan tư pháp

Thực tế là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới. Chương trình thực tế của sinh viên là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường thực tiễn xã hội. Vì thế, trong chương trình đào tạo của các trường nghề, cao đẳng, đại học không thể thiếu các chương trình thực tập.

Chi tiết »