Tổ chức Hội thảo về việc sửa đổi bổ sung Bộ luật hình sự

  Ngày 20-12, tại Trung tâm học liệu Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học (ĐHTN) phối hợp với Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự năm 1999 trước yêu cầu cải cách tư pháp”. Dự Hội thảo có lãnh đạo Trường Đại học Khoa học, Vụ Pháp luật Hình sự (Bộ Tư pháp), Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Học viện Pháp luật (Đại học Quảng Tây, Trung Quốc)...

       Bộ luật hình sự (BLHS) năm 1999 ra đời đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm, bảo vệ các quyền và tự do của con người, công dân cũng như các lợi ích xã hội của Nhà nước. Tuy nhiên, kể từ khi ban hành đến nay, tình hình đất nước ta đã có thay đổi lớn về mọi mặt, đòi hỏi BLHS phải được nghiên cứu, điều chỉnh nhằm đáp ứng tình hình phát triển của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

       Hội thảo đã nhận được 24 bài viết của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ... về những vấn đề quan trọng thuộc chính sách hình sự của nước ta, những vấn đề cụ thể đặt ra khi sửa đổi Bộ luật Hình sự, kinh nghiệm hình sự quốc tế. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã dành nhiều thời gian bàn về chính sách hình sự của nước ta trong thời kỳ đổi mới; thực tiễn xét xử và những vấn đề đặt ra; kỹ thuật lập pháp hình sự; sửa đổi Bộ luật hình sự năm 1999 theo hướng bảo đảm quyền con người trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa...

       Kết quả của Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và các trường đại học có chuyên ngành đào tạo liên quan; hướng tới việc làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, đưa các đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền tư pháp nước ta, đồng thời định hướng cho các nghiên cứu về Luật hình sự tại Khoa Luật trong những năm tiếp theo.

Trích Báo Thái Nguyên - Cập nhật ngày: 20/12/2013