Thực tập tốt nghiệp ngành Luật học – Từ lý luận tới thực tiễn

Sau học phần Thực tế chuyên môn 1 và 2, thì Thực tập tốt nghiệp là học phần mà sinh viên được thực hành nghề nghiệp lần thứ 3 trong chương trình đào tạo cử nhân Luật, Khoa Luật & Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Xuất phát từ mục tiêu chung trong đào tạo Cử nhân ngành Luật học đó là đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực tương xứng với trình độ góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bộ môn Luật thông qua học phần Thực tập tốt nghiệp, mong muốn giúp cho sinh viên có điều kiện hội nhập với môi trường làm việc của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính - trị  xã hội, tổ chức kinh tế…; vận dụng những kiến thức chuyên ngành đã học vào việc nghiên cứu quá trình thực hiện pháp luật và đánh giá một số vấn đề thực tiễn đặt ra từ đó rút ra kinh nghiệm cho bản thân và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn hoặc giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

Toà án Nhân dân Huyện Tân Lạc, Hoà Bình - Một địa điểm thực tập của Sinh viên

Với nhu cầu rất lớn hiện nay, cơ hội nghề nghiệp của ngành Luật không chỉ giới hạn ở những công việc liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tòa án, viện kiểm sát, sở tư pháp … mà còn trong các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, liên doanh, đầu tư như làm tư vấn luật, thư ký, quản lý tài chính… đều có liên quan đến luật. Do đó, trong đợt Thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, từ ngày 02/01/2017 đến ngày 12/03/2017, 118 sinh viên luật năm thứ 4 đã được lựa chọn và sắp xếp thực tập ở nhiều cơ quan, nhiều đơn vị có ứng dụng kiến thức chuyên ngành luật, không chỉ thuần tuý là các cơ quan nhà nước như cơ quan hành chính nhà nước, Toà án, Viện kiểm sát như những lần thực tế chuyên môn thứ nhất và thứ hai.

Sinh viên Bùi Văn Trung tham dự phiên toà tại TAND huyện Tân Lạc, Hoà Bình

Quá trình thực tập không những trau dồi cho sinh viên có những hiểu biết cơ bản về thực tiễn thực hiện pháp luật ở các cơ quan, đơn vị mà sinh viên thực tập, phục vụ cho viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, khoá luận tốt nghiệp hoặc thi tốt nghiệp và nhu cầu làm việc sau khi tốt nghiệp, mà đặc biệt rèn luyện khả năng đánh giá thực trạng, đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật và đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực nghiên cứu. Đồng thời, người học có thêm những kỹ năng trong tiếp cận và xử lý thông tin, xây dựng kế hoạch và có thêm kinh nghiệm làm việc thực tế. Đây chính là cơ hội được trải nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm làm việc, rèn luyện tác phong, đạo đức nghề nghiệp trước khi các em thực sự trưởng thành và tự lập, lựa chọn công việc phù hợp với chuyên ngành học, năng lực và sở thích của bản thân.

Sinh viên Lý Thị Thu Hà thực tập tại TAND Thành phố Thái Nguyên 

Trong quá trình sinh viên đi thực tập, được sự chỉ đạo Chủ nhiệm Khoa Luật và Quản lý xã hội, Bộ môn Luật đã phân công giảng viên phụ trách từng địa bàn và tổ chức những chuyến kiểm tra đột xuất tại cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi các em đang thực tập để có thể hướng dẫn, hỗ trợ và theo dõi các em trong suốt quá trình thực tập tại các đơn vị. Ngoài mục đích nắm rõ được tình hình thực tập của từng sinh viên, việc kiểm tra thực tập còn là cơ hội để Bộ môn Luật tìm hiểu, khảo sát và thu thập ý kiến đánh giá từ chính phía những cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp - là những đơn vị đã và đang trực tiếp sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo từ Nhà trường, để từ đó tiếp thu và có sự chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo của sinh viên cho phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xã hội đang cần và đang thiếu.

GV Nguyễn Thị Thu Hường kiểm tra hoạt động thực tập của Sinh viên tại TAND huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên 

Qua quá trình kiểm tra thực tập và báo cáo tổng kết, các cơ sở đào tạo hầu hết luôn nhận được sự phản hồi tích cực từ phía cơ sở tiếp nhận sinh viên thực tập, từ kiến thức chuyên môn, đến thái độ làm việc khoa học, khách quan, đúng mực và nghiêm túc; thường xuyên có sự trao đổi tích cực giữa người hướng dẫn – sinh viên – giảng viên phụ trách. Không có trường hợp nào sinh viên vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Hoàn thành học phần thực tập tốt nghiệp, mỗi sinh viên đều trưởng thành hơn về cách giao tiếp, ứng xử, thiết lập được mối quan hệ với đồng nghiệp, với cơ quan, đơn vị làm việc, được học hỏi, cọ xát với tình huống thực tế. Từ đó  thêm lòng yêu ngành, yêu nghề, xây dựng và rèn luyện cho người học tinh thần làm việc trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Lê Thanh Huyền

(Bộ môn Luật)