Thông báo tổ chức buổi kỹ năng mềm “Thành công từ trường Đại học”

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2017-2018 của Ban Chấp hành LCĐ Khoa Luật và quản lý xã hội và hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống HSSV Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2018), BCH LCĐ Đoàn Khoa Luật và quản lý xã hội phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và phát triển tiềm năng PSL tổ chức lớp đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên, giúp các bạn sinh viên có những tư duy mới về học tập và định hướng nghề nghiệp trước khi ra trường. Ban Chấp hành LCĐ Đoàn Khoa xây dựng kế hoạch tổ chức cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích chương trình

– Giúp sinh viên tiếp cận và nắm bắt được sự thật về thị trường hiện nay, bản thân sinh viên cần làm gì để đáp ứng được những điều kiện của thị trường lao động, từ đó biết tận dụng tối đa thời gian học đại học để nâng cấp bản thân.

– Khai mở tư duy, hình thành các phương pháp trong việc thiết lập các mối quan hệ hữu ích trong cuộc sống, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm. Góp phần nâng cao chất lượng của Đoàn viên, sinh viên Khoa Luật và quản lý xã hội trên thị trường việc làm.

2. Yêu cầu

– Nội dung các hoạt động phải triển khai sâu rộng đến tất cả các đối tượng đoàn viên, sinh viên Khoa luật và quản lý xã hội nói riêng và sinh viên trường Đại học Khoa học nói chung.

– Các chương trình làm việc phải mang lại ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao khả năng lập kế hoạch và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống của các bạn đoàn viên, sinh viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA VÀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

  1. Thời gian, địa điểm.

– Thời gian: 13h30 ngày 22/01/2017

– Địa điểm: Hội trường 3B502

  1. Đối tượng tham gia

Sinh viên Khoa luật và quản lý xã hội nói riêng và sinh viên trường Đại học Khoa học nói chung, có thành tích tốt trong học tập, phong trào Đoàn và phong trào tình nguyện, có mong muốn được tham gia học hỏi và phát triển sự nghiệp vì cộng đồng.

Số lượng: 150 - 200 sinh viên.

  1. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Đoàn thanh niên Khoa Luật và quản lý xã hội phối hợp với Công ty cổ phần đào tạo và phát triển tiềm năng PSL.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

  1. Nội dung chương trình

Nội dung chương trình “THÀNH CÔNG TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC” cung cấp cho sinh viên những tư duy mới cụ thể:

- Sự thật về thị trường lao động.

- Sự thật về mức độ đáp ứng của sinh viên với thị trường lao động.

- Sinh viên cần những kỹ năng gì để có công việc tốt khi ra trường?

- Thực hiện chiến lược thành công từ trường đại học.

- Cách tạo sự tự tin sau 5s

- Cách tạo thiện cảm tự nhiên trong giao tiếp.

- Xây dựng hình ảnh người thành công.

  1. Hình thức tổ chức: 01 buổi (thời lượng 03 tiếng)

BCH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA