Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tư pháp và Trường Đại học Khoa học

Với mong muốn mở rộng quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực đào tạo; bồi dưỡng kiến thức và phát triển kỹ năng nghề luật sư, công chứng, đấu giá; giữa Học viện Tư pháp và Trường Đại học Khoa học. Xuất phát từ mục đích, tôn chỉ hoạt động và lợi ích của từng bên, nhằm khai thác thế mạnh, năng lực và lợi thế của mình, hai bên thống nhất và đi đến ký kết Bản thỏa thuận được hai bên thực hiện trên cơ sở hợp tác toàn diện, bền vững, tin cậy, bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật và phù hợp với thẩm quyền của mỗi bên. Ngay sau Lễ ký Bản ghi nhớ, Học viện Tư pháp đã ủy quyền cho trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên mở lớp Đào tạo Nghề Luật sư đặt tại trường Đại học Khoa học, đây là một minh chứng của sự hiện thực hoá các nội dung hợp tác bằng hoạt động cụ thể.

Hai bên ký văn bản hợp tác

Văn bản thỏa thuận hợp tác

Tin, bài: Lưu Bình Dương