Phương pháp dạy học bằng tình huống trong giảng dạy học phần “Tổ chức học đại cương”

Làm thế nào để sinh viên tiếp thu bài giảng hiệu quả nhất? Làm thế nào để người học trở thành trung tâm? Đó là một trong những điều mà các thầy, cô giáo trường Đại học Khoa học nói chung và đội ngũ giảng viên thuộc bộ môn Khoa học quản lý - Khoa Luật và Quản lý xã hội nói riêng luôn trăn trở trong quá trình đào tạo sinh viên ngành quản lý. Các thầy, cô giáo trong Nhà trường đã không ngừng tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy cho sinh viên bằng nhiều hình thức khác nhau như: thuyết trình, thảo luận nhóm, giải quyết tình huống...

Với phương pháp giảng dạy bằng hình thức giải quyết tình huống - hay phương pháp tình huống (Case Study hoặc Case Method) đã được các giảng viên vận dụng khá nhiều trong các học phần đào tạo ngành khoa học xã hội. Yếu tố cấu thành chủ yếu của phương pháp này là dựa trên các tình huống thực tế do giảng viên đưa ra, cũng có thể do người học hoặc nhóm người học đề xuất.  Mục đích chính của các tình huống là để mô tả, trao đổi cách thức giải quyết vấn đề và những mâu thuẫn trong khi thực hiện công việc hoặc hoạt động nào đó. Bằng những tình huống khác nhau cần phải giải quyết trong khoảng thời gian định sẵn, với nguồn lực có hạn, người học được đặt vào vị trí cần phải đưa ra quyết định hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của các thành viên cùng nhóm để tìm hướng giải quyết hợp lý. Sự đa dạng của các tình huống được đưa ra góp phần khuyến khích người học phát huy tính chủ động, óc sáng tạo, giúp người học có thể tiếp thu nội dung kiến thức bài giảng dễ dàng, sâu và nhớ lâu hơn các phương pháp giảng dạy truyền thống

Phương pháp giảng dạy mới này bước đầu đã tạo cho sinh viên cái nhìn bao quát về khoa học quản lý, có những hiểu biết, kinh nghiệm nhất định về hoạt động quản lý, giải quyết xung đột, lợi ích trong tổ chức từ nhiều góc độ khác nhau, giúp sinh viên ngành Khoa học quản lý chuẩn bị hành trang làm việc sau khi tốt nghiệp.

Phương pháp tình huống là một phương pháp giảng dạy được ThS.NCS Trần Thị Hồng – Giảng viên học phần Tổ chức học đại cương áp dụng nhằm tạo hứng thú cho sinh viên đối môn học, đặc biệt kích thích khả năng sáng tạo, làm việc nhóm, xử lý tình huống, rèn kỹ năng mềm cho sinh viên. Với hình thức sân khấu hóa sinh viên lớp Khoa học quản ký k13 trở thành lực lượng diễn viên phong phú, đa dạng, giàu khả năng sáng tạo và say sưa biểu diễn trên bục giảng để giải quyết các tình huống thường xuyên xảy ra trong tổ chức.

Với chủ đề về lợi ích trong tổ chức, các bạn sinh viên đã vận dụng phương pháp tình huống để giải quyết vấn đề “chảy máu chất xám” ở một trường Đại học kinh tế Z, và mạnh dạn đề xuất nhiều biện pháp có tính khả thi. Không khí các buổi học khi áp dụng phương pháp tình huống khá sôi nổi, tạo sự hào hứng và giúp sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức bài học.

 

         Sinh viên Lò Văn Mình

Lớp KHQL K13