Nghiệm thu 16 đề tài thực tế chuyên môn 2 của sinh viên Khoa học quản lý K14

Sáng ngày 27/7, tại giảng đường 3B trường Đại học Khoa học đã diễn ra buổi nghiệm thu 16 báo cáo thực tế chuyên môn 2 ngành Khoa học quản lý của lớp K14_KHQL. Trước đó, 29 sinh viên lớp K14_KHQL đã trải qua 05 tuần thực tế tại 18 cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo phản hồi từ phía cán bộ hướng dẫn thực tế cho sinh viên, các em sẽ được phân công thực hiện những nhiệm vụ cụ thể trong quá trình học tập, tìm hiểu tại cơ quan thực tế. Trong thời gian đó, các em sẽ được quan sát, thực hành và ứng dụng những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo trên giảng đường để áp dụng vào giải quyết các công việc thực tế.

Sau quá trình thực tế, sinh viên sẽ được yêu cầu hoàn thành 01 sản phẩm báo cáo, 01 bộ hồ sơ minh chứng để nghiệm thu trước hội đồng và bảo vệ đề tài mà mình đã lựa chọn. Mỗi nhóm sinh viên lựa chọn một vấn đề của cơ quan thực tế, thuộc lĩnh vực chuyên ngành được đào tạo để nhận diện những thực trạng đang diễn ra tại cơ quan. Bằng việc sử dụng linh hoạt các phương pháp nghiên cứu như thu thập và xử lý thông tin, điều tra bằng bảng hỏi hoặc phỏng vấn sâu, kết hợp với quan sát trực quan tại địa bàn nghiên cứu, sinh viên sẽ có những báo cáo về vấn đề đã lựa chọn. Báo cáo cũng đưa ra những đánh giá, nhận xét về nguyên nhân hạn chế và đề xuất những khuyến nghị, giải pháp để giải quyết vấn đề đang hiện tồn ở đơn vị. Bên cạnh đó, báo cáo sẽ dành một phần dung lượng để giới thiệu khái quát về cơ quan thực tế (mục tiêu hoạt động, lĩnh vực hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hiện trạng nhân lực...).

Tại buổi nghiệm thu đề tài, từng nhóm sinh viên sẽ tiến hành thuyết trình và trả lời các câu hỏi phản biện của hội đồng giảng viên bộ môn Khoa học quản lý về những vấn đề xoay quanh đề tài nghiên cứu của các em.

Theo kết quả đã công bố sau khi buổi báo cáo kết thúc, khoảng 70% các đề tài được nghiệm thu đạt loại khá - giỏi.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Hội đồng nghiệm thu báo cáo thực tế và các em sinh viên lớp K14 KHQL

Sinh viên thuyết trình đề tài “Công tác đào tạo , phát triển và bồi dưỡng nguồn nhân lực tại công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV giai đoạn 2015 - 2016

Sinh viên thuyết trình đề tài “Thực trạng tạo động lực  thúc đẩy CN làm việc hiểu quả tại chi nhánh may Việt Đức - Công ty TNG giai đoạn 2016 - 6/ 2018

Hội đồng lắng nghe sinh viên báo cáo.

(Tin: Cúc Minh, Ảnh: Vân Vũ)