Nghiệm thu 05 đề tài thực tế của sinh viên Lớp K15 - Khoa học quản lý tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

Ngày 7 - 9, tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã diễn ra buổi nghiệm thu 05 đề tài thực tế của sinh viên Lớp K15 ngành Khoa học quản lý, sau quá trình sinh viên đi thực tế 07 ngày (từ 12/8 - 17/8/2018) tại Trung tâm Hành chính công - UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đại diện các nhóm đề tài đã báo cáo quá trình thực hiện nghiên cứu, quan sát về hoạt động và tổ chức của các Sở, ban, ngành đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm. Các báo cáo tập trung vào 2 nội dung chính.

Thứ nhất, làm rõ cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh - trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, trụ sở đặt tại  thành phố Hạ Long. Đây là cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, thực hiện chức năng hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và nhận, trả kết quả theo quy định. Trung tâm là đầu mối tập trung để các cơ quan, đơn vị cử công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến tổ chức, cá nhân theo phương thức “Công khai - Văn minh - Hiện đại - Thuận dân”. Việc xử lý, giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo giảm tối đa thời gian so với quy định, tiến tới thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường máy tính mạng, không tồn tại song song các quy trình, giấy tờ truyền thống, từng bước giải quyết TTHC theo quy trình “thẩm định phê duyệt tại chỗ” theo nguyên tắc 4 trong 1: Hồ sơ được tiếp nhận tại chỗ, hồ sơ được thẩm định tại chỗ, hồ sơ được phê duyệt tại chỗ và hồ sơ được trả cho công dân tại Trung tâm. Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm gồm 15 cán bộ chuyên trách và 40 cán bộ không chuyên trách làm việc tại đây.

Thứ hai, các đề tài nghiên cứu của các nhóm tập trung làm rõ bộ thủ tục hành chính, thực trạng tiếp nhận và trả kết quả theo 05 ngành, lĩnh vực: Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Ban quản lý các khu kinh tế; Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Giao thông vận tải, Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Tư pháp và Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Lao động - Thương binh & Xã hội.

Bên cạnh đó, các nhóm sinh viên thực hiện đề tài cũng báo cáo kết quả đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với quá trình tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm. Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi báo cáo:

ThS. Nguyễn Thị Kim Phương, phó trưởng bộ môn KHQLthông báo về các nội dung chính của buổi nghiệm thu đề tài.

Sinh viên Nguyễn Thị Diễm Kiều, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo về Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Tư pháp

Sinh viên Nguyễn Thiên Sơn, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo về Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Ban quản lý các khu kinh tế

 Nhóm sinh viên xây dựng tình huống về Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sinh viên Ngọc Văn Đoàn, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo về Thực trạng tiếp nhận và trả kết quả TTHC của Sở Giao thông vận tải

Toàn cảnh buổi báo cáo.

Tin và bài: Cúc Minh