Nghề Khoa học quản lý: Cơ hội thăng tiến cao

  • Khoa học quản lý là gì?

Nghề Khoa học quản lý là nghề hấp dẫn, nhiều thách thức, đòi hỏi tính sáng tạo và năng động cao nhất. Người làm nghề này thực hiện các công tác tổ chức, sắp xếp các các công việc để nó diễn ra theo đúng mục đích với chi phí về thời gian, tài chính, vật chất và nhân lực ít nhất.

Quản lý là quá trình điều hành, phối hợp sắp xếp và bố trí nhân lực thực hiện các nhiệm vụ đã cho trước. Là hoạt động phối hợp và sử dụng tối ưu các nguồn lực (con người, tài chính) trong tổ chức. Nhà quản lý là người năng động, có bản lĩnh, dám đương đầu với thách thức; Tự tin, có phong cách chuyên nghiệp và quyết đoán; Xây dựng mục tiêu, kế hoạch hành động và đưa ra các giải pháp xử lý tối ưu cho mọi tình huống (Một người lo bằng một kho người làm).

Ngành khoa học quản lý đào tạo cho bạn những kiến thức kĩ năng của một nhà quản lý nhưng không có nghĩa là ra trường bạn có thể trở thành nhà quản lý được luôn, do đó học quản lý bạn cũng được học những kiến thức kĩ năng như :
         - Về hành chính văn phòng (thông qua các môn học về hành chính và nghiệp vụ hành chính).
         - Làm việc trong các phòng nhân sự của các công ty( quản trị về nguồn nhân lực).
         - Tham gia vào thực hiện các dự án (quản trị dự án) và những chuyên ngành khác như quản trị chất lượng. 

  • Một số tố chất phù hợp với nghề quản lý:

- Luôn mong muốn trở thành nhà quản trị chuyên nghiệp (doanh nhân, chuyên gia tư vấn, cán bộ quản lý ở các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế – xã hội).

- Thích công việc quản lý và làm việc với con người.

- Có bản lĩnh, tính quyết đoán và đổi mới không ngừng

- Năng động, sáng tạo, tự tin và có phong cách chuyên nghiệp

- Mong muốn có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; thành đạt và có thu nhập cao.

(Nguồn: http://www.uef.edu.vn )

 

Mọi thông tin chi tiết về ngành học các bạn có thể liên hệ:

 1. Văn phòng khoa Luật & Quản lý xã hội, trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

2. Email: http://sml.tnus.edu.vn/

3. Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên

4. SĐT: (+84)280.3904.311

        

Chúc các bạn thành công!