Kiểm tra, đánh giá 5 tài liệu giảng dạy năm học 2017 - 2018

 

Chiều ngày 22/5, tại Văn phòng khoa Luật và Quản lý xã hội đã diễn ra hoạt động kiểm tra, đánh giá 5 tài liệu giảng dạy do giảng viên khoa Luật và Quản lý xã hội phụ trách đứng lớp trong năm học 2017 - 2018. Đây là hoạt động kiểm tra thường niên do chuyên viên thanh tra thuộc phòng Thanh tra - Pháp chế của nhà trường tiến hành, nhằm đánh giá việc thực hiện quy định “5 tài liệu giảng dạy” của giảng viên từ các khoa, bộ môn.

Đoàn kiểm tra của nhà trường gồm có ThS. Nguyễn Tô Giang, phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế làm trưởng đoàn và chuyên viên Trần Thị Quỳnh, thư ký đoàn kiểm tra. Trực tiếp làm việc với đoàn kiểm tra có TS. Lưu Bình Dương, phó trưởng khoa, cùng các thầy cô giáo đại diện bộ môn Luật, bộ môn Công tác xã hội, bộ môn Khoa học quản lý. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra và đánh giá lần lượt bộ tài liệu giảng dạy (gồm có 5 loại: giáo trình, đề cương chi tiết, giáo án, sách bài tập, tài liệu tham khảo) đối với 84 học phần mà khoa Luật và Quản lý xã hội đang phụ trách giảng dạy trong năm học.

Công tác kiểm tra trọng tâm đánh giá về nội dung chuyên môn, chất lượng, số lượng các loại tài liệu của đề cương chi tiết và giáo án (áp dụng với các học phần do giảng viên thuộc Khoa giảng dạy) và tập trung kiểm tra giáo trình, tài liệu tham khảo, đề cương chi tiết (áp dụng với các học phần do giáo viên mời giảng).

Hoạt động kiểm tra, đánh giá đã diễn ra rất tập trung, nghiêm túc kéo dài hơn hai giờ làm việc giữa đại diện Khoa và đoàn kiểm tra. Cuối buổi kiểm tra, hai bên đã thông qua biên bản kiểm tra, đưa ra kết quả đánh giá về tổng quan các loại tài liệu, và bản tổng hợp ghi chú cụ thể đối với từng học phần đã được kiểm tra.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị tài liệu giảng dạy các học phần của giảng viên Khoa phụ trách trước khi lên lớp, các giáo viên đều chuẩn bị đầy đủ số lượng 5 tài liệu giảng dạy theo đúng quy định của nhà trường. Mặc dù còn tồn tại như giáo trình chính thức còn thiếu (với số ít các môn học mới cập nhật chương trình đào tạo hoặc với các học phần mời giảng), giáo án của một số học phần khối ngành Luật và Khoa học quản lý chưa được thiết kế chi tiết về phân bổ thời lượng hoạt động của giảng viên và sinh viên trong từng tiết giảng, một số tài liệu chưa áp dụng đúng mẫu quy định hiện hành...đều đã được đại diện Khoa ghi nhận và cam kết sửa chữa.

 Cuối buổi làm việc, TS. Lưu Bình Dương cũng đã trao đổi một số kiến nghị với đoàn kiểm tra và mong muốn hoạt động kiểm tra tài liệu sẽ được thực hiện thường xuyên, định kỳ, có sự kiểm tra chéo giữa đại diện của giảng viên các khối ngành gần hoặc cùng ngành để đưa ra nhiều trao đổi, đóng góp hơn nữa với bộ tài liệu khoa Luật và Quản lý xã hội đang đảm trách, để ngày càng hoàn thiện các bộ tài liệu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học thời gian tới.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi làm việc giữa Khoa và đoàn kiểm tra:

Toàn cảnh buổi kiểm tra

 TS. Lưu Bình Dương làm việc với đoàn kiểm tra

 Đoàn kiểm tra đánh giá từng bộ tài liệu giảng dạy

Khoa Luật và Quản lý xã hội phục vụ công tác kiểm tra tài liệu giảng dạy

 

         Tin và ảnh: Cúc Mi