Hội nghị nghiên cứu Khoa học ngành Luật hướng đi cần đẩy mạnh

             Với phương châm người cán bộ giảng viên giảng dạy đại học vừa phải làm công tác giảng day, vừa tập trung làm khoa học; Năm học 2014 - 2015 các giảng viên của Bộ môn Luật thuộc Khoa Luật và QLXH đã có khá nhiều công trình, bài báo khoa học hoàn thành được công bố để làm cơ sở giảng dạy, đánh giá sự trưởng thành của giảng viên: Bộ môn có 3 bài báo chuyên ngành đăng trên tạp chí Khoa học ở Trung ương và địa phương của các thầy cô: Ths Ma Thanh Hiếu bàn về nguồn của pháp luật, Ths Nguyễn Thu Phương bàn về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Thầy Lưu Bình Dương bàn về chế độ bầu cử các cơ quan dân cử ở Việt Nam.  Ths Lưu Bình Dương cùng GS. TS Nguyễn Đăng Dung đã hoàn thành cuốn sách chuyên khảo "Viện kiểm sát trong nhà nước pháp quyền" do NXB Tư pháp ấn hành. Bộ môn cũng đã chon phát hành Giáo trình môn học Pháp luật đại cương làm cơ sở giảng dạy chung cho sinh viên toàn trường; phát hành sách bài tập môn Luật Hành chính (2 tập), đang hoàn thiện Giáo trình môn học Luật tục - đây là môn học mới lần đầu tiên được đăng ký đưa vào giảng dạy chính thức ngành Luật tại trường Đại học Khoa học.

        Giảng viên trong Bộ môn đã tổ chức được 02 buổi Hội nghị Khoa học để giảng viên công bố các kết quả nghiên cứu của mình ở trình độ thạc sĩ; nghe đồng nghiệp góp ý hoàn thiện hướng nghiên cứu tiếp theo; Có 15 lượt giảng viên tham gia hội thảo khoa học (có 02 Hội thảo Khoa học Quốc tế: 01 do Đại học Thái Nguyên và CH Phi Lippin tổ chức, 01 do CH Phần Lan và Khoa Luật Đại học Quốc gia tổ chức).

         Trong năm Bộ môn có hai giảng viên đỗ NCS ngành Luật tại Học viện Khoa học  xã hội thuộc Viện Hàn lâm KXHX Việt Nam; có 5 giảng viên bảo vệ luận văn thạc sĩ. Tuy mới ra đời song Bộ môn đã định hướng cho sinh viên  nghiên cứu khoa học, hiện có 152 sinh viên làm tiểu luận Khoa học học môn học, 12 sinh viên đăng ký đề tài khoa học cấp trường đang triển khai thực hiện.

       Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học là hướng đi cần tập trung chỉ đạo quyết liệt trong năm học tới để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của ngành Luật tại trường Đại học Khoa học mà chúng tôi đang thực hiện.

       Một số hình ảnh hội nghị khoa học:

                         Khai mạc hội nghị:

         Thảo luận:

    Sách xuất bản:

    Toàn cảnh Hội nghị Khoa học: