Giới thiệu

1. Thông tin chung

- Tên Khoa: Khoa Luật và Quản lý xã hội (tên Tiếng Anh: Faculty of Law and Social Management).

- Địa chỉ : Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Số điện thoại liên hệ: 02083.904311

- Địa chỉ email: luat.qlxh@tnus.edu.vn

2. Lịch sử hình thành

- Khoa Luật và Quản lý xã hội được công bố thành lập ngày 07/10/2013 tại Lễ công bố thành lập các đơn vị mới trực thuộc Trường Đại học Khoa học, theo Quyết định số 1220/QĐ-ĐHTN ngày 20/09/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên “Về việc thành lập Khoa Luật và Quản lý xã hội thuộc trường Đại học Khoa học”, trên cơ sở tách ra từ Khoa Văn - Xã hội.

- Từ tháng 10/2013 đến nay, Khoa Luật và Quản lý xã hội đào tạo 3 ngành cử nhân: Luật, Khoa học quản lý, Công tác xã hội với đa dạng các hệ đào tạo: chính quy, hệ vừa học vừa làm, hệ liên thông; đã và đang đào tạo hơn 2000 sinh viên chính quy và hơn 1000 học viên phi chính quy; trao đổi sinh viên quốc tế (hiện có 05 sinh viên Lào đang theo học ngành Luật). Khoa đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nhân lực có trình độ Đại học và nghiên cứu khoa học.

3. Sứ mệnh

Khoa Luật và Quản lý xã hội là một đơn vị của Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên, thông qua hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực Luật, Khoa học quản lý, Công tác xã hội; nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

4. Tầm nhìn

Khoa Luật và Quản lý xã hội thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên sẽ trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu đa lĩnh vực thuộc ngành Khoa học xã hội có chất lượng, uy tín, có vị thế trong hệ thống giáo dục đại học thuộc khu vực trung du miền núi Phía Bắc và cả nước.

5. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hiện nay, Khoa Luật và Quản lý xã hội có 36 cán bộ, giảng viên cơ hữu và 2 chuyên viên văn phòng với cơ cấu tổ chức gồm 1 trưởng khoa và 2 phó trưởng khoa. Khoa có 3 bộ môn trực thuộc: Khoa học quản lý, Luật và Công tác xã hội. Đội ngũ giảng viên trẻ, có trình độ chuyên môn tốt, năng động, nhiệt huyết, được đào tạo chính quy từ nhiều trường đại học và học viện có uy tín trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Khoa cộng tác với đội ngũ các nhà khoa học có uy tín về giảng dạy và nghiên cứu là các giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo, cán bộ lãnh đạo các ngành, cán bộ làm công tác thực tiễn có trình độ và kinh nghiệm; hiện đang làm việc tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước như: Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Trường Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; Học viện Hành chính Quốc gia; Đại học Công Đoàn,...Các nhà khoa học và các chuyên gia tích cực tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tổ chức nhiều chương trình hội thảo khoa học hoặc các sự kiện mang tính nghề nghiệp do Khoa tổ chức.

6. Các chương trình đào tạo đang triển khai

Hiện nay, Khoa đang thực hiện 3 chương trình đào tạo Cử nhân: Luật, Khoa học quản lý, Công tác xã hội với đa dạng các hệ đào tạo: chính quy, vừa học vừa làm và hệ liên thông đại học.

Ngành Luật: Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy, bằng tốt nghiệp "Cử nhân Luật"; đào tạo những sinh viên, học viên sau khi tốt nghiệp có những kiến thức pháp lý cơ bản, am hiểu những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế; có thể nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành luật; sử dụng các kỹ năng phân tích, đánh giá logic, điều tra, giải quyết hồ sơ vụ việc; tư vấn giải quyết vụ việc pháp luật cụ thể…Trên cơ sở đó, xây dựng và rèn luyện cho người học tinh thần làm việc có đạo đức, trách nhiệm với nghề nghiệp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; có thể tiếp tục học tập ở bậc cao hơn.

Những cử nhân ngành Luật giỏi về chuyên môn, thuần thục về kỹ năng, vững vàng về chính trị, có hiểu biết sâu sắc về lý luận, được trang bị kỹ năng thực hành tốt có cơ hội trở thành thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên, điều tra viên, giám định viên, chuyên viên pháp lý, cố vấn pháp lý, cán bộ nghiên cứu hoặc giáo viên giảng dạy ngành luật...trong các cơ quan nhà nước như cơ quan quyền lực, cơ quan hành chính nhà nước, tòa án, cơ quan kiểm sát, cơ quan thi hành án từ trung ương tới địa phương; trong các viện nghiên cứu, doanh nghiệp, văn phòng luật sư, trường học,…

Ngành Khoa học quản lý: Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy, bằng tốt nghiệp "Cử nhân Khoa học quản lý". Người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lý luận, phương pháp quản lý, lãnh đạo; kiến thức về khoa học quản lý và các khoa học liên ngành khác; đáp ứng tốt các công việc liên quan đến lĩnh vực quản lý trong các đơn vị nhà nước và t­ư nhân; có khả năng quản lý công tác nhân sự, định mức, tiền l­ương, bảo hiểm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp; quản lý công tác lao động việc làm, phúc lợi cho ng­ười lao động, các chính sách ư­u đãi xã hội và xóa đói giảm nghèo; quản lý xã hội về văn hóa, dân tộc, tôn giáo, giáo dục - đào tạo…

Cử nhân Khoa học quản lí có cơ hội làm việc ở các phòng, ban, phân xưởng, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nư­ớc hoặc tư­ nhân (phòng hành chính - nhân sự, hành chính – tổng hợp, tổ chức cán bộ, tiền lư­ơng – tiền công…) và các cơ quan quản lý nhà nư­ớc từ trung ­ương tới địa phương (UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp, chuyên viên các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Bảo hiểm xã hội các cấp, Liên đoàn lao động các cấp…); công tác trong ngành quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, thư­ơng mại, bảo hiểm, luật, chính trị…; làm công tác giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Ngành Công tác xã hội: Thời gian đào tạo 4 năm; hệ chính quy, bằng tốt nghiệp “Cử nhân Công tác xã hội”; nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo các sinh viên, học viên nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng huy động và liên kết người dân trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề xã hội, có khả năng tham gia hoặc điều phối các dự án phát triển…Đặc biệt, cử nhân Công tác xã hội có khả năng tiếp cận trực tiếp với các đối tượng thân chủ là người dân tộc thiểu số với các kiến thức bổ trợ về ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc Việt Nam.

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân Công tác xã hội có thể: làm nhân viên CTXH chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, hôn nhân và gia đình, tôn giáo tín ngưỡng, môi trường, dân số, truyền thông...; làm nhân viên CTXH chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, cung ứng các dịch vụ CTXH làm việc tại các tổ chức đoàn thể và các tổ chức xã hội như: tổ chức chính trị - xã hội các cấp, cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội, trường học, bệnh viện,..; hội bảo trợ xã hội từ trung ương đến địa phương; trung tâm bảo trợ xã hội; trung tâm giáo dưỡng và phục hồi nhân phẩm, cai nghiện ma tuý, trại cải tạo; tham gia cùng các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn; làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến Công tác xã hội: các viện (Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Xã hội học, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Viện Khoa học Pháp lý, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng…); các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo nhân viên công tác xã hội…

7. Hoạt động nghiên cứu khoa học

7.1. Các hướng nghiên cứu

- Lĩnh vực Luật: Luật Hành chính - Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Kinh tế, Luật Quốc tế.

- Lĩnh vực Khoa học quản lý: quản lý nguồn nhân lực, quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội, quản lý khoa học và công nghệ, quản lý công, quản lý văn hóa - dân tộc và tôn giáo...

- Lĩnh vực Công tác xã hội: công tác xã hội với dân tộc thiểu số, phát triển cộng đồng, công tác xã hội trong bệnh viện, xã hội học, xã hội học về giới, xã hội học gia đình, hành vi con người và môi trường xã hội, tâm lý học...

7.2. Hợp tác nghiên cứu

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học viện Khoa học Xã hội.

Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Học viện Hành chính Quốc gia.

Đại học Lao động Xã hội

Đại học Công đoàn

Viện Dân tộc học

Đại học Bình Đông - Đài Loan

Trường Đại học Công tác xã hội - Đại học Pacific Hawaii

Trường Đại học SanJose - Hoa Kỳ

Các Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân các cấp khu vực phía Bắc VN

Các Trung tâm bảo trợ xã hội khu vực miền Trung và miền Bắc

Các đơn vị hành chính sự nghiệp và một số doanh nghiệp lớn khu vực phía Bắc

..............

7.3. Giải thưởng, khen thưởng  

Từ khi thành lập khoa 10/2013 đến nay, khoa Luật và Quản lý xã hội liên tục (2014-2015, 2015- 2016, 2016-2017) đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và được giấy khen của Đại học Thái Nguyên.

7.3.1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2013-2014

Tập thể lao động tiến tiến

Quyết định số 399/QĐ-ĐHKH ngày 12/07/2014 của Hiệu trưởng trường ĐHKH

2014-2015

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 1959/QĐ-ĐHTN ngày 04/9/2015

2015-2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 3726/QĐ-ĐHTN ngày 29/8/2016của Giám đốc ĐHTN

2016-2017

Tập thể lao động xuất sắc

Chưa có QĐ

7.3.2. Khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2013-2014

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số 346/QĐ-HCTV ngày 16/6/ 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học vì có thành tích trong đợt thi đua chào mừng 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

2013-2014

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số 847/QĐ-ĐHKH ngày 9/12/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học đạt giải nhì khối đào tạo trong đợt thi đua kỷ niệm 11 năm thành lập trường (24/20/2002 - 24/10/2013)

2014 - 2015

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số 515/QĐ-ĐHKH ngày 15/7/ 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học đã có thành tích hoàn thành suất xắc năm học 2014-2015

2014-2015

Giấy khen của Giám đốc ĐHTN

Quyết định số 1959/QĐ-ĐHTN ngày 10/9/2015

2015- 2016

Giấy khen của Hiệu trưởng

QĐ số 370/QĐ-ĐHKH ngày 7/6/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác HSSV giai đoạn 2012 - 2016

2015-2016

Giấy khen GĐ ĐHTN

Quyết định số 3726/QĐ-ĐHTN ngày 29/8/2016của Giám đốc ĐHTN

2016-2017

Giấy khen GĐ ĐHTN