Giới thiệu - Bộ môn Luật

Tập thể Bộ môn Luật

 

      Hiện tại đội ngũ giảng viên của bộ môn bao gồm 15 người trong đó có 01 Tiến sĩ, 03 thạc sĩ đang làm nghiên cứu sinh, 11 Thạc sĩ. Bên cạnh đó còn có các giảng viên kiêm nhiệm, các cộng tác viên công tác tại các cơ quan nghiên cứu và thực thi pháp luật. Tất cả cán bộ, giảng viên Bộ môn đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; năng lực, phẩm chất tốt; nhiệt tình, năng động, thường xuyên tiếp cận những tri thức hiện đại, cùng phương pháp giảng dạy mới để đáp ứng đúng và kịp thời yêu cầu cải cách giáo dục.

      Với nhu cầu rất lớn hiện nay, cơ hội nghề nghiệp của ngành Luật không chỉ giới hạn ở những công việc liên quan đến pháp luật trong các cơ quan nhà nước, tòa án, viện kiểm sát, sở tư pháp … mà còn trong các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh, liên doanh, đầu tư như làm tư vấn luật, thư ký, quản lý tài chính… đều có liên quan đến luật. Do đó, bộ môn Luật mong muốn sẽ đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao về pháp luật, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

      Bên cạnh đó, theo sự phân công của nhà trường, bộ môn Luật quản lý, điều hành Trung tâm nghiên cứu và tư vấn pháp luật của Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên. Tại đây, Bộ môn tiến hành đồng thời hoạt động nghiên cứu khoa học quan trọng và tư vấn pháp luật giải đáp thắc mắc, phục vụ nhu cầu của xã hội. Trong tương lai các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên bộ môn sẽ sớm được công bố, mang lại những đóng góp khoa học tích cực cho công cuộc cải cách pháp luật của đất nước.

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung của Bộ môn Luật trong đào tạo Cử nhân ngành Luật học đó là đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực tương xứng với trình độ góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung.

Bộ môn Luật được giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học (cử nhân) và bậc sau đại học (Thạc sĩ) chuyên ngành Luật của trường Đại học Khoa học. Cụ thể: Bậc đại học: khối thi tuyển sinh A, C, D, thời gian đào tạo 4 năm theo hệ thống tín chỉ; bậc sau đại học: thời gian đào tạo 2 năm. Với nhiệm vụ như trên, mục tiêu của bộ môn Luật là cung cấp cho sinh viên, học viên những kiến thức pháp lý cơ bản; những vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật Việt Nam. Ngoài kiến thức nền tảng, còn có các kỹ năng nghiên cứu và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành luật như thuyết trình; phân tích, đánh giá logic, điều tra, giải quyết hồ sơ vụ việc; tư vấn giải quyết... Từ đó xây dựng và rèn luyện cho người học tinh thần làm việc trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

 

HOẠT  ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bộ môn Luật luôn coi hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động trọng điểm hàng đầu của các giảng viên, sinh viên ngành luật. Lấy phương châm gắn lý luận với thực tiễn, hoạt động nghiên cứu khoa học của bộ môn Luật hướng vào việc đổi mới nội dung chương trình, phương pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản và ứng dụng để phục vụ cho công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam của dân, do dân và vì dân.  Để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên cũng như sinh viên ngành luật, bộ môn đã đề xuất và xúc tiến các hoạt động hợp tác giữa Trường Đại học Khoa học với những cơ sở đào tạo luật hàng đầu nước ta như Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội… trong việc tổ chức, tham gia các hội thảo chuyên ngành, thực hiện các đề tài nghiên cứu thuộc phạm vi nghiên cứu của cả hai bên.

Trong giai đoạn 2015-2020, bộ môn Luật đề xuất những hướng nghiên cứu chủ yếu sau đây:

I. Đề tài khoa học cấp đại học:

1. Góp phần hoàn thiện quy định về bảo vệ quyền con người bằng pháp luật hình sự và tố tụng hình sự (Nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên qua một số vụ án hình sự cụ thể giai đoạn 2010 - 2015) do TS. Lưu Bình Dương làm chủ nhiệm.

2. Nghiên cứu và giảng dạy môn học Pháp luật đại cương trong các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên.

II. Các công trình nghiên cứu khoa học khác:

1. Những vấn đề lý luận và thực tiễn trong pháp luật bảo vệ rừng.

2. Luật tục và giá trị của luật tục trong đời sống của các dân tộc ít người miền núi trung du phía Bắc.

3. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc: những vấn đề lý luận và thực tiễn.

4. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền pháp luật cho đồng bào dân tộc ít người miền núi trung du phía Bắc.

5. Tình hình tội phạm ở Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015 dự báo đến năm 2020 của Ths. Nguyễn Thu Phương.

6. Quan hệ giữa Luật tục và pháp luật từ thực tiễn các tỉnh Tây Bắc Bộ của Ths. Ma Thanh Hiếu.

7. Hòa giải trong tố tụng hình sự của TS. Lưu Bình Dương.

8. Mang thai hộ theo luật Hôn nhân gia đình năm 2014 của Ths. Phạm Thị Hương Giang.

9. Tính minh bạch của quyết định hành chính của Ths. Lê Thanh Huyền.

10. Phòng ngừa tồi giết người trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên của Ths. Dương Xuân Quý.

11. Hợp đồng dân sự do giả tạo trong BLDS Việt Nam của Ths. Nguyễn Hải Ngân.

12. Pháp luật  Việt Nam về công ty hợp danh của Ths. Nguyễn Thùy Giang.

13.Biện pháp khám xét chỗ ở trong luật tố tụng hình sự Việt Nam của Ths. Nguyễn Hoàng Ly.

14. Pháp luật Việt Nam về sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm của Ths. Hoàng Thị Thu Hằng.

CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN

Năm học 2013 – 2014 là năm học đầy ý nghĩa, đánh dấu năm học đầu tiên của trên 120 sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Luật học. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Nhà trường, của Khoa, công tác học sinh – sinh viên của Bộ môn Luật đã có những kết quả đầu tiên.  Ngay sau những ngày nhập học, cùng với sinh viên năm thứ nhất, sinh viên lớp luật đã được Nhà trường tổ chức cho học tập “Tuần sinh hoạt công dân”, kết thúc chương trình học tập 100% các em đã viết bài thu hoạch, qua đó đã nắm được những thông tin cơ bản về Nhà trường và Đại học Thái Nguyên, những nội dung chính của chương trình học tập, những quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên…

Để khẩn trương ổn định nề nếp sinh hoạt và học tập, bộ môn đã hoàn tất việc phân chia tổ chức lớp, theo đó các em được phân chia thành 02 lớp Luật K11A và K11B do hai giảng viên trong Bộ môn chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập. Ở mỗi lớp cũng đã khẩn trương bầu ra Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn và chi hội thanh niên… để giúp các bạn trong lớp tổ chức các hoạt động sinh viên, xây dựng mô hình học tập, làm cầu nối giữa các sinh viên với Nhà trường.

Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc chế độ học tập theo quy định, các lớp đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ để kịp thời nắm bắt tình hình học tập, thông tin của các em sinh viên. Đồng thời qua đó, cũng để triển khai các thông tin, hoạt động cuả Nhà trường, của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên,… như việc kê khai ở nội ngoại trú, viết các báo cáo chuyên đề… 

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, mặc dù là sinh viên năm đầu tiên, nhưng các sinh viên ngành Luật học đầu tiên đã tích cực tham gia các phong trào văn nghệ thể thao do Nhà trường, Khoa và Bộ môn phát động, tiêu biểu như tiết mục trình diễn thời trang của chuyên ngành luật trong đêm hội “Chào Tân sinh viên”, các tiết mục văn nghệ của sinh viên Khoá 11, câu lạc bộ bóng đá của Khoa… Tất cả đã tạo ra một bầu không khí thân thiện, đoàn kết trong tập thể lớp, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và rèn luyện của tập thể sinh viên Luật.