Giới thiệu - Bộ môn Công tác xã hội

1. Tầm nhìn

Bộ môn Công tác xã hội thuộc Khoa Luật - Quản lý xã hội, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên hướng đến một trung tâm nghiên cứu và đào tạo uy tín, là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên trình độ cao, các chương trình đào tạo liên kết quốc tế về công tác xã hội lớn đóng vai trò nòng cốt của mạng lưới các trường công tác xã hội ở miền núi phía Bắc.

2.  Sứ mạng

Bộ môn Công tác xã hội có sứ mệnh đào tạo trình độ đại học và sau đại học, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Công tác xã hội cho các cấp, ngành, các địa phương trong cả nước, đặc biệt là cho các tổ chức chính trị - xã hội, các trung tâm bảo trợ xã hội, trường học, bệnh viện, các cơ sở xã hội, đơn vị nghề nghiệp từ cấp xã, phường, thị trấn đến cấp huyện, tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc vì mục tiêu an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.

Song song với sứ mệnh đào tạo, Bộ môn Công tác xã hội còn có sứ mệnh nghiên cứu, ứng dụng đa dạng các lĩnh vực trong xã hội, cung cấp dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng, thực hành Công tác xã hội đóng góp cho sự ổn định, bền vững của xã hội, vì mục tiêu hướng tới sự công bằng, hạnh phúc và phát triển dựa trên sự tôn trọng quyền và phẩm giá con người.

Bộ môn Công tác xã hội là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, cung ứng nguồn nhân lực công tác xã hội chuyên nghiệp với trình độ cao cho xã hội và các dịch vụ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định và biện hộ các chính sách xã hội và an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển xã hội bền vững.

3. Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Công tác Xã hội nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo các sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức và tinh thần phục vụ nhân dân, có tinh thần say mê nghề nghiệp, đồng thời nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng thực hành nghề nghiệp, có khả năng giải quyết, phát hiện các vấn đề xã hội cũng như tiềm năng ở cộng đồng, huy động và liên kết người dân trong cộng đồng để giải quyết các vấn đề có liên quan, có khả năng tham gia hay điều hành các dự án phát triển… Đặc biệt, sinh viên có khả năng tiếp cận trực tiếp với các đối tượng tác nghiệp là người dân tộc thiểu số với các kiến thức bổ trợ về ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc miền núi phía Bắc.

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân Công tác Xã hội có thể:

- Làm CTXH chuyên nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau như: sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, văn hoá - xã hội, hôn nhân và gia đình, tôn giáo tín ngưỡng, môi trường, dân số, truyền thông...

- Làm CTXH chuyên nghiệp tại các cơ sở và tổ chức thuộc lĩnh vực an sinh xã hội, cung ứng các dịch vụ, các tổ chức đoàn thể và các tổ chức xã hội như:

+ Tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể quần chúng (Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh, Hội nông dân tập thể, Ủy ban dân số...), cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội, trường học, bệnh viện, cộng đồng ở thành thị và nông thôn,  bộ phận nghiên cứu thị trường của các đơn vị kinh tế như các tổng công ty, công ty, nhà máy, xí nghiệp…...

+ Hội bảo trợ xã hội của mọi thành phần kinh tế từ Trung ương đến địa phương;

+ Trung tâm nuôi dưỡng chăm sóc người có công, người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi;

+ Trung tâm giáo dưỡng và phục hồi nhân phẩm, cai nghiện ma tuý, trại cải tạo.

- Tham gia cùng các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội xây dựng và quản lý các dự án phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn.

- Làm việc trực tiếp tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo có liên quan đến Công tác xã hội: các viện (Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Viện Xã hội học, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế, Viện Khoa học Pháp lý, Viện Nhà nước Pháp luật, Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng…); các trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo nhân viên công tác xã hội…

Với sứ mệnh, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, với những thành tích đã đạt được, với nội lực hiện có cũng những tiềm năng trong tương lai, Bộ môn CTXH, khoa Luật – Quản lý xã hội, trường ĐH Khoa học, ĐHTN  đã và đang tiếp tục nỗ lực nhằm góp phần tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp thúc đẩy phát triển nghề CTXH ở Việt Nam. 

Nghiên cứu khoa học

CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI

(ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN)

* Lớp CTXH K7 (Đã thực hiện năm 2011 và nghiệm thu 4/2012)

1, Đề tài:  “Thực trạng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên”

SV thực hiện: Lê Thị Hải Ninh

GVHD: Chu Thị Thu Trang

2, Đề tài: “Thực trạng đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”

SV thực hiện: Lương Thị Ngân

GVHD: ThS. Tạ Thị Thảo

* Lớp CTXH K8 (Đã thực hiện năm 2012 và nghiệm thu tháng 4/2013)

1, Đề tài: “Công tác xã hội với trẻ em nghèo tại trường THCS Hoàng Thanh – Hiệp Hòa – Bắc Giang”

SV thực hiện: Đào Thị Lê Mai

GVHD: Chu Thị Thu Trang

2, Đề tài: “Công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em mồ côi tại trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên”

SV thực hiện: Nguyễn Thị Phương Thảo

GVHD: Nguyễn Thị Ngọc Mai

3, Đề tài: “Bình đẳng giới trong công tác quản lý, lãnh đạo tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2000-2010”

SV thực hiện: Lê Thị Thoan

GVHD: ThS. Tạ Thị Thảo

4, Đề tài: “Vận dụng công tác xã hội với cá nhân trong việc trợ giúp phụ nữ bị bạo lực gia đình tại thôn Lũng Mòn – Lê Lai – Thạch An – Cao Bằng”

SV thực hiện: Lương Thúy Thoa

GVHD: Nguyễn Hồng Cúc

* Lớp CTXH K9 (Đang thực hiện và dự kiến nghiệm thu tháng 3/2014)

1, Đề tài: “

SV thực hiện: Trần Thị Hòa

GVHD: ThS. Lê Văn Cảnh

CÁC ĐỀ TÀI NCKH CỦA GIẢNG VIÊN

(ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN)

  • Đề tài đã thực hiện:

Có 02 đề tài NCKH cấp cơ sở:

1/ “Xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm trên máy tính học phần Phương pháp điều tra xã hội học” (nghiệm thu năm 2012)

2/Xây dựng Giáo án điện tử học phần Xã hội học đại cương” (tháng 2/2012)

GV thực hiện: ThS. Tạ Thị Thảo

  • Đề tài đang thực hiện: 01 đề tài NCKH cấp cơ sở

“Tìm hiểu và đánh giá thực trạng giảng dạy và học tập học phần Công tác xã hội cá nhân tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên (Qua khảo sát và so sánh với các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội)”

GV thực hiện: Chu Thị Thu Trang

CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ

1/ Nhận thức và thái độ của lao động nữ nông thôn về ảnh hưởng của việc sử dụng thuốc trừ sâu đến môi trường và sức khỏe bản thân”  của CN. Nguyễn Thị Hồng Trâm được đăng ở Tập 96, số 08, năm 2012  trên Tạp Chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên

2/ Thực trạng công tác hỗ trợ phụ nữ đơn thân phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã Bá Xuyên, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên”  của CN. Chu Thị Thu Trang đăng trên Tạp Chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 112-12-2013/1: Khoa học xã hội -hành vi - Số đặc biệt kỷ niệm 83 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam (20/10/1930 – 20/10/2013) (Tr.91 – 97)