Cơ cấu tổ chức

1. THÔNG TIN ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ KHOA LUẬT VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI

(Tính đến tháng 3 năm 2018)

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Số điện thoại Email
Ban chủ nhiệm Khoa
1 TS. Lê Thị Ngân Trưởng Khoa 0912022777 nganlt@tnus.edu.vn
2 TS. Lưu Bình Dương Phó trưởng Khoa 0912373754 duonglb@tnus.edu.vn
Văn phòng Khoa
1 ThS.Nguyễn Thị Thuỳ Dung Chuyên viên 0918361992 thuydungnguyen2811@gmail.com
2 ThS.Nguyễn Thị Bích Hạnh Chuyên viên 0985165786 nguyenbichhanhcb@gmail.com
Bộ môn Luật
3 TS. Lưu Bình Dương Trưởng bộ môn 0912373754 duonglb@tnus.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Thị Thu Phương Phó Trưởng BM 01689910789 phuongntt@tnus.edu.vn
5 ThS. Ma Thị Thanh Hiếu Phó Trưởng BM 0912748745 hieumtt@tnus.edu.vn
6 ThS. Trịnh Vương An Giảng viên 0971888928 antv@tnus.edu.vn
7 ThS. Nguyễn Hải Ngân Giảng viên 0943300184 ngannh@tnus.edu.vn
8 ThS. Nguyễn Thị Thu Hường Giảng viên 0982357172 huongntt@tnus.edu.vn
9 ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Giang Giảng viên 0912683366 giangntt@tnus.edu.vn
10 ThS. Tống Thị Thu Trang Giảng viên 0978233265 trangtt@tnus.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giảng viên 0986672879 trangntq@tnus.edu.vn
12 ThS. Dương Thị Xuân Quý Giảng viên 01255163555 quydtx@tnus.edu.vn
13 ThS. Lê Thanh Huyền Giảng viên 0962889359 huyenlt@tnus.edu.vn
14 ThS. Hoàng Thị Thu Hằng Giảng viên 0967293111 hanghtt@tnus.edu.vn
15 ThS. Nguyễn Hoàng Ly Giảng viên 0962290121 lynh@tnus.edu.vn
16 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh Giảng viên 0948111921 anhntn@tnus.edu.vn
         
Bộ môn Khoa học quản lý
18 TS. Lê Thị Ngân Trưởng bộ môn 0912022777 nganlt@tnus.edu.vn
19 ThS. Nguyễn Thị Kim Phương Phó Trưởng BM 0985350919 phuongntk@tnus.edu.vn
20 TS. Nguyễn Công Hoàng Giảng viên 0967919183 hoangncvn@gmail.com
21 TS. Lê Quang Dực Giảng viên 0988520072 lequangduc.vn@gmail.com
22 Ths. Vũ Thị Vân Giảng viên 0981795999 vandhkh@gmail.com
23 ThS. Nguyễn Thanh Huyền Giảng viên 01674221772 huyennt@tnus.edu.vn
24 ThS. Nguyễn Minh Trang Giảng viên 0904734327 trangapa2108@gmail.com
25 ThS. Trần Thị Hồng Giảng viên 0978427903 hongtt@tnus.edu.vn
26 ThS. Bùi Trọng Tài Giảng viên 0982486995 buitrongtaibt@gmail.com
27 ThS. Nguyễn Thị Linh Giảng viên 0973898378 linhnt@tnus.edu.vn
28 ThS. Bế Hồng Cúc Giảng viên 0912360191 cucbh@tnus.edu.vn
29 ThS. Nguyễn Thị Hoài Thương Giảng viên 0972287399 hoaithuong.tnus@edu.com
30 ThS. Hà Như Quỳnh Giảng viên kiêm nhiệm 0986222585 quynhhn@tnus.edu.vn
Bộ môn Công tác xã hội
31 ThS.Tạ Thị Thảo Phó trưởng BM, phụ trách BM 0988820020 thaotathi@gmail.com
32 ThS.Chu Thị Thu Trang Phó trưởng BM 0985073746 thutrang_ctxh@yahoo.com.vn
33 ThS. Trần Thị Phương Thảo Giảng viên 0975305115 tranthaotn@gmail.com
34 ThS.Nguyễn Hồng Cúc Giảng viên 0988835700 nguyenhongcuc.ctxh@gmail.com
35 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Mai Giảng viên 0984868129 mainguyen232@gmail.com
36 ThS.Nguyễn Thị Hồng Trâm Giảng viên 0972766467 hongtram_xhh@yahoo.com.vn
37 ThS. Lê Văn Cảnh Giảng viên 0914723683 lecanh83@gmail.com
38 ThS. Trần Thị Bích Ngọc Giảng viên 0978730834 ngocttb@tnus.edu.vn
 

2. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Số điện thoại Email
BAN CHI ỦY
1 TS. Lê Thị Ngân Bí thư Chi bộ 0912022777 nganlt@tnus.edu.vn
2 TS. Lưu Bình Dương Phó Bí thư 0912373754 duonglb@tnus.edu.vn
3 Ths. Tạ Thị Thảo Ủy viên Chi ủy 0988.820.020 thaotathi@gmail.com
CÔNG ĐOÀN KHOA
1 ThS. Trần Thị Hồng Chủ tịch 0978427903 hongtt@ tnus.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Thị Thu Phương Phó Chủ tịch 01689910789 phuongntt@tnus.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Thanh Huyền Ủy viên BCH Công đoàn 01674221772 huyennt@tnus.edu.vn thanhhuyen31282@gmail.com
ĐOÀN THANH NIÊN
1 ThS. Nguyễn Hoàng Ly Bí thư liên chi 0962290121 lynh@tnus.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Thị Hoài Thương Phó Bí thư liên chi 0972287399 hoaithuong.tnus@edu.com
CHI ĐOÀN GV
1 ThS. Nguyễn Thị Hoài Thương  Bí thư 0972287399 hoaithuong.tnus@gmail.com
2 ThS. Dương Thị Xuân Quý Phó Bí thư 01255163555 quydtx@tnus.edu.vn
3 ThS. Nguyễn Văn Tiến Ủy viên 0987066586 tiennh@tnus.edu.vn
 

3. CÁC TRỢ LÝ

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Số điện thoại Email
1 ThS. Nguyễn Thị Kim Phương Trợ lý đào tạo 0985350919 phuongntk@tnus.edu.vn
2 ThS. Nguyễn Thanh Huyền Trợ lý nghiên cứu khoa học 01674221772 huyennt@tnus.edu.vn thanhhuyen31282@gmail.com
3 ThS. Bế Hồng Cúc Trợ lý công tác khảo thí 0912360191 cucbh@tnus.edu.vn
4 ThS. Lê Văn Cảnh Trợ lý công tác HSSV 0914723683 lecanh83@gmail.com
5 ThS. Dương Thị Xuân Quý Trợ lý công tác HSSV

  01255163555

xuanquyduong@gmail.com
 

4. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

TT Họ và tên Số điện thoại GVCN lớp Email
Khóa 12
1 Bế Hồng Cúc 0912360191 KHQL K12 A cucbh@tnus.edu.vn
2 Bùi Trọng Tài 0982486995 KHQL K12 B buitrongtai@gmail.com
3 Nguyễn Thị Ngọc Mai 0984868129 CTXH K12 A mainguyen232@gmail.com
4 Lê Văn Cảnh 0914723683 CTXH K12 B lecanh83@gmail.com
5 Nguyễn Hải Ngân 0943300184 Luật K12 A haingantn84@gmail.com
6 Ma Thị Thanh Hiếu 0912748745 Luật K12 B thanhhieu_qg@yahoo.com
7 Hoàng Thị Thu Hằng 01256747286 Luật K12 C thuhang91.hlu@gmail.com
Khóa 13
8 Vũ Thị Vân 0981795999 KHQL K13 vandhkh@gmail.com
9 Trần Thị Phương Thảo  0975305115 CTXH K13 A tranthaotn@gmail.com
10 Nguyễn Hồng Cúc 0988835700 CTXH K13 B nguyenhongcuc.ctxh@gmail.com
11 Dương Thị Xuân Quý 01255163555 Luật K13 A xuanquyduong@gmail.com
12 Nguyễn Thị Thu Hường 0982357172 Luật K13 B thuhuongluat@gmail.com
13 Trịnh Vương An  0979914680 Luật K13 C trinhvuongan89@gmail.com
14 Nguyễn Thị Thùy Giang 0912683366 Luật K13 D thuygiangluat@gmail.com
Khóa 14
15 Nguyễn Thị Linh   KHQL K14 nguyenthilinh759@gmail.com
16 Chu Thị Thu Trang 0985073746 CTXH K14A chuthithutrangctxh@gmail.com
17 Nguyễn Văn Tiến 0987066586 CTXH K14B thewind787@gmail.com
18 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 0986672879 Luật K14A quynhtranglaw.102@gmail.com
19 Nguyễn Hoàng Ly 0962290121 Luật K14B nguyenhoangly1990@gmail.com
20 Lê Thanh Huyền 0962889359 Luật K14C lethanhhuyen103@gmail.com
21 Nguyễn Hải Ngân 0943300184 Luật K14D lethanhhuyen103@gmail.com
22 Lê Thanh Huyền 0962889359 Luật K14E thewind787@gmail.com
23 Nguyễn Thanh Huyền 01674221772 Luật K14F thanhhuyen31282@gmail.com
Khóa 15
24 Nguyễn Minh Trang 0904734327 KHQL K15 trangapa2108@gmail.com
25 Nguyễn Hồng Trâm 0972766467 CTXH K15 hongtram_xhh@yahoo.com.vn
26 Nguyễn Thu Phương 01689910789 Luật K15 A nguyenthuphuong10789@gmail.com
27 Tống Thị Thu Trang 0978233265 Luật K15 B tongtrang84@gmail.com
28 Trần Thị Hồng  0978427903 Luật K15C hong151283@gmail.com
29 Nguyễn Thị Thùy Giang 0912683366 Luật K15 D thuygiangluat@gmail.com