Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA LUẬT & QUẢN LÝ XÃ HỘI

Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
TS. Lê Thị Ngân Trưởng khoa 0280.3904.312 lengandhkhtn@gmail.com
TS. Nguyễn Công Hoàng Phó Trưởng khoa 0967.919.183 hoangncvn@gmail.com
NCS. Lưu Bình Dương Phó Trưởng khoa 0912.373.754 duongphieu2@gmail.com
Văn phòng khoa
Ths. Nguyễn Thị Thùy Dung  Chuyên viên 0280.3904.311 thuydungnguyen.tn@gmail.com
Nguyễn Bích Hạnh Chuyên viên   nguyenbichhanhcb@gmail.com
Bộ môn Khoa học quản lý
TS. Lê Thị Ngân Trưởng bộ môn   lengandhkhtn@gmail.com
Ths. Nguyễn Thị Kim Phương Phó Trưởng bộ môn 0985.350.919 kimphuong48khql@gmail.com
TS. Nguyễn Công Hoàng Giảng viên   hoangncvn@gmail.com
Ths. Nguyễn Thanh Huyền Giảng viên   thanhhuyen31282@gmail.com
NCS. Trần Thị Hồng Giảng viên   hong151283@gmail.com
Ths. Bùi Trọng Tài Giảng viên   buitrongtai@gmail.com
Ths. Nguyễn Thị Linh Giảng viên   ntlinh2008@yahoo.com.vn
Ths. Bế Hồng Cúc Giảng viên   zinnia178@yahoo.com
Ths. Hà Như Quỳnh Giảng viên   hanhuquynhql@gmail.com
Ths. Nguyễn Duy Hưng Giảng viên   nguyenduyhung.hrm@gmail.com
Nguyễn Thị Điệp Giảng viên   diepkhqlk6@gmail.com
Nguyễn Minh Trang Giảng viên   trangapa2108@gmail.com
Bộ môn Công tác xã hội
NCS. Tạ Thị Thảo Trưởng bộ môn 0988.820.020 thaotathi@gmail.com
Ths. Chu Thị Thu Trang Phó Trưởng bộ môn 0985.073.746 thutrang_ctxh@yahoo.com.vn
Ths. Nguyễn Hồng Cúc Giảng viên   mylove14741@yahoo.com
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Mai Giảng viên   nguyenngocmai232@yahoo.com
Ths. Lê Văn Cảnh Giảng viên   lecanh83@gmail.com
Ths. Lê Thị Hồng Nhung Giảng viên   hoamitocnau200985@gmail.com
Ths. Trần Thị Phương Thảo Giảng viên   tranthaotn@gmail.com
NCS. Trần Thị Bích Ngọc Giảng viên   tranngocdhkh@gmail.com 
Ths. Nguyễn Thị Hồng Trâm Giảng viên   hongtram_xhh@yahoo.com
Chu Thị Thu Chinh Giảng viên   thuchinhctxh2009@gmail.com
Lê Thị Hồng Thắm Giảng viên   hongtham.ctxhk7@gmail.com
Bộ môn Luật
NCS. Lưu Bình Dương Trưởng bộ môn 0912.373.754 duongphieu2@gmail.com
NCS. Nguyễn Thị Thu Phương Phó Trưởng bộ môn 01689.910.789 nguyenthuphuong10789@gmail.com
NCS. Ma Thanh Hiếu Giảng viên   thanhhieu_qg@yahoo.com
Ths. Nguyễn Hải Ngân Giảng viên   hâingantn_84@gmail.com
Ths. Tống Thị Thu Trang Giảng viên   tongtrang84@gmail.com
Ths. Nguyễn Thị Thu Hường Giảng viên   thuhuongluat@gmail.com
Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Trang Giảng viên   quynhtranglaw.102@gmail.com
Ths. Trịnh Vương An Giảng viên   trinhvuongan89@gmail.com
Ths. Dương Xuân Quý Giảng viên   xuanquyduong@gmail.com
Phạm Thị Hương Giang Giảng viên   phamgiangtnus@gmail.com
Hoàng Thị Thu Hằng Giảng viên   thuhang91.hlu@gmail.com
Lê Thanh Huyền Giảng viên   lethanhhuyen103@gmail.com
Nguyễn Hoàng Ly Giảng viên   nguyenhoangly1990@gmail.com