Ngành đào tạo: Cử nhân Luật

Ngành đào tạo: Cử nhân Luật

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Luật nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo các sinh viên có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực tương xứng với trình độ góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng và cả...

Chi tiết »
Ngành đào tạo: Cử nhân Công tác xã hội

Ngành đào tạo: Cử nhân Công tác xã hội

Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Công tác xã hội nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo các sinh viên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức và tinh thần phục vụ nhân dân, có tinh thần say mê nghề nghiệp, đồng thời nắm vững hệ thống kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng thực hành nghề...

Chi tiết »
Ngành đào tạo: Cử nhân Khoa học quản lý

Ngành đào tạo: Cử nhân Khoa học quản lý

Chương trình đào tạo đại học ngành Khoa học quản lý nhằm đào tạo nguồn nhân lực quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Chi tiết »
Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 trường Đại học Khoa học

Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2017 trường Đại học Khoa học

Trong những năm qua, trường Đại học Khoa học chú trọng vào công tác đào tạo chuyên sâu, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Đến nay, trường đang đào tạo hơn 6.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh thuộc 20 ngành trình độ Đại học; 6 chuyên ngành trình độ Thạc sĩ; 3 chuyên ngành trình...

Chi tiết »
8 sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng

8 sinh viên ưu tú được kết nạp Đảng

Sáng ngày 12/06/2017, Chi bộ Khoa Luật và Quản lý xã hội (Trường Đại học Khoa học) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 8 sinh viên ưu tú của Khoa và Nhà trường

Chi tiết »